رضا غفاری

رضا غفاری در ۱۶ تیرماه ۱۳۱۶ در تهران بدنیا آمد . دوره نوجوانی او با جنبش ملی و مبارزه علیه استبداد وهم چنین  کودتای ۲۸ مرداد مصادف گشت ودر آن دوره بود که  جوانه های مبارزه برای آزادی و برابری و گرایش به چپ در او شکوفا شد . در اواسط دهه ۴۰ به آمریکا رفت و در آنجا با کنفدراسیون دانشجویان همکاری می کرد و در مجلات چپ و سوسیالیستی به دفاع از جنبش چپ و چریکی ایران و خاورمیانه مقالات متعددی در نشریه اینتر کنتینانتال وگاردین نیویورک و میلیتانت  با نام کاوه  آهنگر مینوشت . از سال ۱۳۵۴ به ایران باز گشت و بعنوان استاد در دانشگاه تهران به کار پرداخت  . در انقلاب ۵۷ و تحصن و اعتصاب دانشگاهها نقش فعالی داشت . پس از انقلاب  در همکاری با سازمان فدایی به فعالیت پرداخت و سپس با شروع فعالیت راه کارگر  به این سازمان پیوست و بانوشتن مقالات اقتصادی در نشریه راه کارگرودر بخش کارگری   به فعالیت پرداخت . با آغاز سرکوب خونین دهه ۶۰ و دستگیری های گسترده ، او نیز دستگیر و در زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفت . اما لب از لب نگشود و مقاوم و سر فراز ماند . رضا از کشتارهای خونین دهه شصت و خصوصا ۶۷ نجات پیدا کرد وبالاخره پس از چندین سال شکنجه و آزار و بیماری ها و آسیب های جسمی از زندان آزاد شد . در سال ۱۹۹۱  به تبعید آمد و فعالیت خود را در عرصه مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه سوسیالیستی در راه کارگر و در همکاری با رادیو برابری  از سر گرفت .غفاری کتاب خاطرات خود  رابرای اولین بار بزبان انگلیسی منتشر کرد و در آن به افشای جنایات رژیم در زندانها پرداخت وبا  به تصویر کشیدن کشتارهای خونین دهه ۶۰ افکار آزادیخواهان جهان را مورد خطاب قرار داد .رضا  با مصاحبه ها و گفتگوهای متعدد تلاش کرد که همواره علیه فراموشی و برای دفاع از آرمان های جان باختگان راه آزادی و سوسیالیزم باشد این بودن مصمم و پیگیرانه تا توان داشت ادامه داد .  او انسانی عاشق و مهربان و صریح الهجه بود و هرگز از مبارزه علیه نظام اسلامی فرو گذار نبود.
خاطرات زندان،دکتر رضاغفاری درسال ۱۹۹۸ در خارج از کشور منتشر شد و بنا به دعوت ره اورد ،کانون حمایت از زندانیان سیاسی ایران ،شهر اخن .آلمان در سال ۱۹۹۹  ،دکتر غفاری به همراه جمعی سخنرانی داشتند.
رضا غفاری از زندانیان سیاسی دهه خونین شصت،عضو کانون نویسندگان در تبعید واز اعضای انجمن قلم در تبعید،  روزجمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷ در گذشت .
Von meinem iPad gesendet
2